3- och 4-axliga schaktbilar som transporterar grus, bergkrossmaterial, schaktmassor samt berg.

3-axl. lastar ca 13 ton

4 axl lastar ca 17 ton

bil+kärra/trailer, lastar ca 32 ton